Roedelleider

 

Wat is een roedelleider?

U bent als baas van de hond de roedelleider, of u wilt of niet. De roedel kan pas in harmonie zijn als u vanzelfsprekend de baas bent en blijft. De baas verdient zijn strepen door zijn eigen houding en gedrag: eerlijk en consequent. Hij dwingt respect af. Hij is automatisch de leider. De roedelleider hoeft alleen maar even zijn stem te verheffen als iets hem niet zint (in hondentaal: u gromt, u zet uw haren overeind). Als roedelleider maakt u geen ruzie: u lost ruzie in uw roedel op door rustig en met gezag de orde te herstellen. U hoeft niet te schreeuwen, dat maakt u alleen maar zwak. U bepaalt ook de hiërarchie in de roedel: alle mensen in de omgeving van de hond staan boven de hond. Uw hond zal instinctief proberen om een trapje hoger te komen in de roedel. Maar de hond blijft onderaan op de ladder: nu en voortaan altijd in zijn hondenleven! Dat is honds: eerlijk en betrouwbaar. Om met mensentaal te spreken: hoe beter uw hond zijn plaats in de roedel kent, hoe beter hij functioneert en hoe lekkerder hij in zijn vel zit. En hoe meer u dus met uw hond kunt bereiken.

 

Als de hond u als leider ziet, dan zal hij:

  1. uw instructies opvolgen
  2. zijn best doen om u te begrijpen
  3. hard werken om uw respect te winnen

 

Als de hond boven u staat:

  1. de hond trekt aan de riem        
  2. blaft onophoudelijk, ook tegen u
  3. bespringt u als u het huis binnenloopt
  4. loopt u in de weg en gaat niet aan de kant
  5. vertoont moeilijk, agressief en/of dominant gedrag

Het is nu de hoogste tijd voor u om de leiding in de roedel te hernemen.

 

Uiteraard hebben wij over nog meer (honden) zaken een mening. Deze vindt u op de pagina wetenswaardigheden.

 

R. ter Maat 
Hoofd africhting.
� 2019 GHSV Harderwijk