Roedeldieren.
 
Dieren welke in een groep leven noemen we roedeldieren. Deze roedel (groep) heeft door het samenleven een betere overlevingskans. Voor prooidieren geldt dat zij zo een betere verdediging tegen jagers vormen. Voor de jagers geld dat zij samen kunnen jagen. Wolven en daarmee ook de honden leven ook in een roedel. Deze roedel bied veiligheid tegen indringers. Alle leden zullen namelijk bij een aanval helpen. Ook is het jagen hierdoor makelijker. Het is zelfs aangetoond dat bij wolven ieder roedellid een taak heeft bij de jacht. Verder zorgt de duidelijk rangorde voor orde, rust en veiligheid. De roedelleider bepaalt. Iedereen roedellid luistert dus ook onvoorwaardelijk naar de roedelleider. Als een ranghogere wil eten dan eet hij voor de ranglagere. Tenslotte is deze ranghogere sterker dan de ranglagere (mentaal en/of fysiek). Hierdoor is deze dan ook belangrijker voor de roedel en het overleven van die roedel. Misdraag je jezelf in de roedel dan volgt uitstoting en daarmee de kans op de dood door honger of door een aanval.
 
Of wij het nu willen of niet de hond ziet ons gezin ook als een roedel. Hij zal dan ook proberen om een zo hoog mogelijke positie in die roedel te gaan veroveren. Uiteraard zijn er ook honden welke deze ambitie totaal niet hebben en dus dit gevecht niet aan zullen gaan. We moeten dus op bedacht zijn dat de natuur van de hond er voor zorgt dat deze altijd zijn positie zal proberen te verbeteren. Gedragen wij ons dus niet zoals dit in een roedel in de natuur gaat dan kan het ernstig mislopen.
 
We hebben op onze club al veel ongewenst gedrag van honden opgelost. Van hondjes welke de bank van het bankstel opeisten tot aan honen welke bij afwezigheid van de baas hun behoefte in huis deden. Bij analyse bij de mensen thuis constateren we meestal dar er een rangorde probleem is. Lossen we dit op dan komt de roedel weer in evenwicht en zijn de problemen vaak ook opgelost.
 
Alle mooie verhalen ten spijt, de moderne hond welke niet gecorrigeerd hoeft te worden bestaat niet. Kijkt u maar eens hoe ze dat samen, in een roedel, oplossen. Er gaan veel verhalen de rode dat we niet moeten corrigeren maar negeren. Wat wij ons dan afvragen is hoe we het moeten negeren als een hond zijn tanden in onze been zetten en niet meer loslaten. Uiteraard is dit een extreem voorbeeld maar wel de realiteit. Dit zal dan plotseling niet meer genegeerd worden dus zo consequent wordt die stelling nooit toegepast.
 
Terug naar onze roedel. In een roedel waar een duidelijke rangorde heerst is ook rust. Daar wordt niet gebeten. Daar gebeuren alleen maar kleine incidenten. Daar hoeft niet (meer) gecorrigeerd te worden. Een waarschuwing is genoeg.
Voordeel van deze manier is ook dat we geen smoesjes meer hoeven te verzinnen voor het ongewenste gedrag want dat vindt dan niet meer plaats.
De hond leeft van naturen in een roedel. Neem dit niet van de hond af en gedraag je samen dan ook zo.
 
 
Uiteraard hebben wij over nog meer (honden) zaken een mening. Deze vindt u op de pagina wetenswaardigheden.

 

R ter Maat 
Hoofd africhting
� 2019 GHSV Harderwijk